ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
COMPLEX MANAGEMENT
 210 61 79 700

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ (08:00 - 16:00)
CARETAKER (working hours)

6944 013 259
Κέντρο Επιχειρήσεων (Λήψης Σημάτων) 24ωρο
24 hours Breakdown Reception Center
211 79 01 540
Φύλακας Συγκροτήματος
Complex Attendant
6985 174 074
Ανελκυστήρες Προσώπων - Βλάβες
Passengers Elevators Breakdowns
210 36 29 324
210 36 25 078
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Fire Brigade
199

Δήμος Αμαρουσίου
Municipality of Amarousion

15321
Ε.ΥΔ.ΑΠ - Βλάβες
Water Supply and Drains Co. - Breakdowns
 1022
210 65 33 154
Δ.Ε.Η. - Βλάβες
Public Electricity Corporation - Failures
10508
Γκαραζόπορτες - Αυτόματες Θύρες - Βλάβες
Garage Doors - Breakdowns
210 99 31 961
6932 433 833
6937 27 26 26

Τεχνικός Δορυφορικής Τηλεόρασης
Satellite TV Technician

6932 446 937
6936 542 383
210 94 05 170
210 96 43 142
Κύλιση στην Αρχή
ΗΛΙΔΑ - Συγκρότημα Κατοικιών